Др. Емил Илиев

Д-р Емил Илиев, роден 1947 г., е учил в медицинските университети във Виена и София. От 1976 г. той е ръководител на отделението по акупунктура в Научния института по дерматология и венерология при Медицинска академия, София. Специализирал е акупунктура и дерматология в Австрия, СССР, Италия,  Китай, Франция, Германия, Южна  Корея, Япония, КНДР и Виетнам. Той е председател на Българското дружество по традиционна китайска медицина (БДТКМ) от 1982 г. и е почетен член на повече от 18 акупунктурни дружества по целия свят. Д-р Емил Илиев е един от лекарите, който се занимава дълги години с редица алтернативни методи на лечение като акупунктура, нискоинтензивна лазерна терапия, ортомолекулярна медицина и др. Специалист по дерматология, той е един от първите западни лекари използвал успешно акупунктурата за лечение на редица кожни заболявания. Неговите комплексни знания както на Западна, така и на Източна медицина му дава възможност да прилага разнообразни терапевтични схеми при много от трудно лечимите кожни заболявания като кръгова алопеция, склеродермия, псориазис, витилиго, лихен планус, уртикария, херпес зостер и пост-зостерната невралгия, както и на много неврологични, ортопедични и ревматологични заболявания. Той е отделил голямо внимание в своята научна дейност на проблема за третиране на различни имунологични проблеми с акупунктура и др. алтернативни методи.  Д-р Илиев има патентован метод за лечение на  рецидивиращ  херпес симплекс инфекция, за която той получава специална международна награда на Световната здравна организация през 1995 г. Той е един от пионерите на лазерната терапия в дерматология, като издава самостоятелна монография по тази тема във Федерална република Германия още през 1988 година.

Д-р Илиев е бил член на Съвета на директорите на Международното дружество по акупунктура (SIA), и член на борда на директорите на другата международна организация по акупунктура ICMART. Член е на Европейската академия по дерматология и венерология (EADV). Бил е президент на Световния конгрес по акупунктура провел се в София през 1983 г.(SIA), президент на Световния симпозиум през 1995 г.(ICMART), както и генерален секретар на III Spring симпозиум на Европейската академия по дерматология и венерология на (2005 г.). За повече от 20 години той е почетен професор в медицинските университети в Германия, Австрия, Дания, Испания, Гърция и Франция. Повече от 2000 лекари (студенти) от България, Германия, Австрия и по целия свят са били обучени в клиниката, ръководена от него за последните 30 години. Той има повече от 100 научни публикации в международни списания, конгресни презентации, както и много монографии по проблемите на акупунктура и дерматология. Той е един от най-популярните български лекари в страни като Германия, Австрия, Русия и други страни. През 2016 г. е отново президент на световен форум, който ще се проведе в София – 18-ия Световен конгрес на ICMART от 10 до 12 юни.

Научни публикации и монографии:
І. УЧАСТИЕ В МОНОГРАФИИ, УЧЕБНИЦИ

1. ИЛИЕВ,Е. В: Ръководство по медицинска козметика. Под ред. П.Михайлов. С.,Мед. и физкултура,1982 г. с.89-92.
2. ИЛИЕВ,Е. В: Ръководство по медицинска козметика. 2-ро прераб.и доп. изд. Под ред. П.Михайлов. С., Мед. и физкултура,1987 г. с.92-95.
3. ИЛИЕВ,Е. Приложение на лазерите в клиничната практика./Ниско интензивните лазери в дерматологията./ С., 1988 г.
4. ИЛИЕВ,Е. В: Приложна козметика. Под ред. А. Дурмишев. С., 1996 г.
5. ILIEV,E. Erkrankungen der Haare. In: Leitfaden der medizinischen Kosmetik. HRSG. P.Michailov. Leipzig,G.Thieme,1987. S.86-96.
6. ILIEV, E. Soft Laser in der Dermatologie.- Muenchen, Svesa,1988. 138 S.

ІІ. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ В БЪЛГАРСКИ СПИСАНИЯ 
Георгиева, С., Н.Кирякова, Е. ИЛИЕВ. Изследване на антинуклеарния фактор при болни с лупус еритематодес, склеродермия прогресива и други автоимунни болести.- Дерм. и венерол.,12,1973,225-230.
Георгиева, С., Е. ИЛИЕВ. Обриви тип еритема ексудативум мултиформе след вариолна ваксинация.- Дерм. и венерол.,13,1974,151-155.
Цеkова ,М., С.Георгиева, Е. ИЛИЕВ. Лечение на някои видове алопеции с акупунктура. – Бюл. неврол.псих.и неврохир.,2,1974,3-4,106-113.
Вецова,Н.,Г.Спиров,Е. ИЛИЕВ. Тоник био-вита – С для сухой кожи.-
МБИ,1976,4,9-12.
Спиров,Г., Н. Вецова, Е. ИЛИЕВ. Гель после бритья. Клинические, параклинические и экспериментальные исследования. МБИ,1976,5,47-49.
Баждеков,Б.,А.дурмишев,М.Костова,Е. ИЛИЕВ. Кератолид и калмурид. – МБИ,1980,3,25-26.
Баждеков,Б.,Г.Спиров,К.Николова, Е. ИЛИЕВ. Лечение на акне вулгарис с препарат „Диане”.- Дерм.и венерол.,20,1981,1,39-43.
Михайлов, П.,Н.Цанков, Е. ИЛИЕВ. Професор Богомил Берон /1866-1936/- основоположник на дерматовенерологията в България.- Дерм. и венерол.,201981,4,245-252.
Цекова,З.,П. Попиванов, Е. ИЛИЕВ. Българското участие в 8-мия световен конгрес по акупунктура.- Неврол.псих. и неврохирургия, 23,1984,394-396.
 ИЛИЕВ,Е., Л.Странски. Имунология на алопеция ареата.- Дерм. и венерол.,25,1986,2,25-28.
 Бонев, А.,Е. ИЛИЕВ. Ролята на налидиксиновите производни в терапията н уретритите.- Дерм. и венерол.,26,1987,4,18-20.
 ИЛИЕВ,Е., Н.Цанков. фамилна алопеция ареата в съчетание с псориазис вулгарис и струма нодоза.- Дерм. и венерол.,27,1988,3,65-66.
 Топузов, И., Е.ИЛИЕВ. Лазертерапия в комплексното лечение на спортни травми.- Акупунктура,3,2001,1,3-9.
 ИЛИЕВ,Е., Т. Вълова. Акупунктура при лечението на заболявания на опорно- двигателния апарат в лумбосакралната област и тазобедрената става.- Акупунктура,6,2004,1,3-19.
 ИЛИЕВ,Е., Т. Вълова. Сексуални проблеми на мъжете от гледна точка на традиционната медицина.- Акупунктура,7,2005,1,3-17.
 ИЛИЕВ,Е., Т. Вълова. Лечение на есенциална хипертония с обгаряне на акупунктурната точка Ст 36 / Zusanli). – Акупунктура, 8, 2006, 3, 3-10.

ІІІ. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ В ЧУЖДОЕЗИЧНИ СПИСАНИЯ.

Todorova,I.,E.ILIEV. Le role des facteurs psychosociaux dans l’etiopathogenie de pelade.- Bull.esthetique, dermatol. Cosmetol.,67,1991,19-25.
ILIEV,E., S. Deredjan. Analgesic effects of electroacupuncture in extracorporeal shock-wave treatment of gallstone disease.- Acupuncture in Med.,9,1991,23-24.
ILIEV,E.,K.Nikolov, I.Todorova. The effects of psychological factors and the influence of electroacupuncture on immunological parameters in patients with Alopecia areata. – Acupuncture in Med., 8,1990,56-58.
ILIEV,E. Treatment of Lichen rubber planus with acupuncture.- Acupuncture in Med.,12,1994,6-7.
ILIEV,E. Effective combined treatment of herpes simplex recidivans type I and type II.- Complementary Med. International. 1996,3-4,29-30.
ILIEV,E. Akupunktur bei Ekzemen und Neurodermitis/Atopische Dermatitis/.- AKU,25,1997,313-317.
ILIEV,E. Akupunktur und Universitaet in Bulgarien.- In:1. Mainzer Akupunktur Symp. Stuttgart, Hippokrates,1997.S.38-41.
ILIEV,E. Ekzeme und Neurodermitis.- Z. Allgem. Med.,74,1998,49-50.
ILIEV,E. Behandlung allergischer dermatologischer Erkrankungen mit Akupunktur.- In: 2 Mainzer Akupunktur Symp., Stuttgart, Hippokrates,1998. S.40-51.
 ILIEV,E. Behandlung des herpes Zoster mit Akupunktur.- 3 Mainzer Akupunktur Symp. Stuugart, Hippokrates,1999.
 11. ILIEV,E. Ohrakupunktur zur Schmerzbehanlung bei Cholecystitis und 
 Cholecystolithiasis. Der schmerzende Bauch- gastroenterologische
 Erkrankungen.- Hippokrates,2000,1,48-50.
 12. ILIEV,E. Ohrakupunktur bei Kopfschmerz. Der schmerzende Kopf. – 
 Hippokrates,2001,1,64-65.
 13. ILIEV,E. Behandlung zirkumskripter Sklerodermie (Morphea) mit Moxi-
 Bustion und Akupunktur. – 6 Mainzer Akupunktur Symp.2002. Deutsche
 Zschr.fuer Akupunktur. Suppl.1, 75-76.
 14. ILIEV,E. Kann die Alopezia areata ein morphologisches Zeichen fuer das 
 Burnout Syndrom sein? – 7 Mainzer Akupunktur Symp. 2003. – Deutsche
Zschr. Fuer Akupunktur. Suppl.1,137-139.
 15. ILIEV,E. V. Brostilova. Traditional Chinese Medicine Principles in tre-
 atment of psoriasis vulgaris.- Sem.Int Med., 2003,1,21-26.
 16. ILIEV,E.,N.Tsankov, V.Brostilova. Omega 3, omega 6 polyunsaturated
 Fatty acids in the improvement of psoriatic symptoms.- Sem Int med.
 1,2003,2,67-70.
 17. ILIEV,E. Behandlung psoriatischer Arthritis mit Akupunktur. – 8 Main-
 zer Akupunktur Symp.2004. Deutsche Zschr.fuer Akupunktur. 
 Suppl.2,43-46.

ІV. УЧАСТИЕ В КОНГРЕСИ, КОНФЕРЕНЦИИ, СИМПОЗИУМИ. 
 
 1. ИЛИЕВ,Е. Микробиологични и електронно-микроскопски проучвания 
 на комедоните при акне вулгарис. – І-ва национ. конфер. „Проблеми 
 на козметичното и парфюмерийно производство”. Варна, 1972.т.2, с.
 71, 77.
 2. Цекова, М., С.Георгиева, Е.ИЛИЕВ. Приложение на акупунктурата за
 лечение на някои дерматози.- ІІ-ри конгр.на бълг.д-зи с межд. учас- 
 тие. София,1975. рез.с.69.
 3. Лалова, А., Е. ИЛИЕВ. Проучване на съдовия пермеабилитет у алер-
 гично болни с флуоресцин. –І-ви нац.симп. на младите д-зи. София,
 1978. рез.20.
 4. ИЛИЕВ,Е. Лечение на алопеция ареата и алопеция тоталис чрез аку-
 пунктура.- І-ви нац.симп.на младите д-зи.София,1978.рез.с.32.

 5. Алексиев,А., Е. ИЛИЕВ. Електрофизиологични проучвания при болни 
 с алопеция тоталис.- І-ви нац.симп.на младите д-зи.София,1978.рез.33.
 6. Berova,N.,E. ILIEV. Treatment of some allergodermatoses by acupuncture.
 12 Congr.Dermatol.Jugoslavia. Portoroz.1979. p.38.
 7. Михайлов, П.,Б. Баждеков, Е.ИЛИЕВ и др. Локална терапия на анд-
 рогенната алопеция с българските препарати Пилифортин и Пили-
 фортин S .-ІІІ-ти конгр.на бълг.дeрматолози с межд.участие. Пловдив, 1980.
 рез.135.
 8. Берова, Н., Е. ИЛИЕВ. Лечение на алергични дерматози с акупункту-
 ра.- ІІІ-ти конгр.на бълг.д-зи с межд.участие. Пловдив,1980. рез.91.
 9. Михайлов, П., Б.Баждеков, Е. ИЛИЕВ и др. Нови хормонално 
 витаминни препарати за локалната терапия на андрогенетичната 
 алопеция.- ІІІ-ти конгр. на бълг. д-зи с межд.участие. Пловдив,1980.
 рез.134.
 Баждеков, Б., Е.ИЛИЕВ. Кератолан. Клинико-експериментални 
 проучвания.- V-та конф. по фармакол.и клиника на бълг. лекарства.
 София,1981. рез. с. 68.
 Михайлов, П.,Н.Цанков, Е.ИЛИЕВ. Проф. Богомил Берон – осново -
 положник на дерматологията в България.- Юбил.науч.сесия посветена
 на 1300г. Българска държава и 12 конгр.на БКП. окт.1981г. рез.с.4.
 12. Михайлов, П.,Е. ИЛИЕВ. Опит за създаване на нов хормонално-вита-
 минен препарат за местно лечение на андрогенната алопеция. – ІV-та
 конфер. по пробл. на козмет. и парфюмер.производство. Варна, 1982.
 Рез.100.
 13. ИЛИЕВ,Е. Акупунктура в дерматологии.- ІІІ-та Всесоюзна конфер.
 По рефлексотерапия. Ленинградр1984.
 14. Georgieva,S., E.ILIEV. “ Pix-gel”- a new original Bulgarian medicine for 
 treatment of psoriasis vulgaris and some other chronic dermatoses. – 4-th
 Hellenic dermatol.congr.with intern.participation. Athens,1984.
 15. Балабанова, М.,Е.ИЛИЕВ, З.Негенцова. Сравнителни хистопатоло-
 гични проучвания на космения растеж при алопеция ареата, дефлу -
 виум и цикатрициална алопеция.- 4-ти конгр.на бълг.д-зи с межд.
 Участие.Варна,1986. рез.151.
 ИЛИЕВ,Е., Н.Цанков. Нов метод за термографско изследване при
случаи на фамилна алопеция ареата у млада жена в съчетание с псо-
риазис вулгарис и струма нодоза.- 4-ти конгр.на бълг.д-зи. Варна,1986 г. рез. 48.
 ИЛИЕВ,Е. Комбинирано лечение с акупунктура и хелий-неонов ла-
 зер на често рецидивираща еритема ексудативум мултиформе във 
 връзка с херпес симплекс.- 4-ти конгр. На бълг. д-зи. Варна 1986г.
 рез.50.
 ИЛИЕВ,Е. Лечение на верука плана с нискоинтензивен хелий-неонов
лазер.- 4-та рег.науч.практ.конфер. Варна,1989. рез.43.


19. ИЛИЕВ,Е. Нискоинтензивна лазерна фото-химиотерапия при
 лечението на някои улкуси.- 4-та рег.науч.практ.конфер. Варна,
 1989г. рез.41.
20. ИЛИЕВ, Е. Изграждане на рефлексо-терапевтични звена в дерма-
 то-венерологичната мрежа на страната и социално-икономиче-
 ската полза от тях.- 12-та нац. Конфер. Търново,1990 г. рез.44.
21. ILIEV,E. S. Deredjan. Analgetic effect of electroacupuncture by ext-
 racorporeal shock-wafe treatment for gallstone disease.- III-World
 Congr.Acupuncture, Roma,1990.
22. ILIEV, E.,I. Todorova, K.Nikolov. The effect of psychological factor 
 of immunological parameters in patients with Alopecia areata and the
 possibility of influencing them with electoacupunkture.- III-World 
 Congr. of Acupuncture. Roma,1990.
23. ИЛИЕВ,Е., С. Георгиева. Лечебният ефект на лазерната фотосин-
 теза при болни с псориазис вулгарис, пиодермии, витилиго и ке-
 лоиди.- 5-ти конгр.на бълг. д-зи с межд.участие. София, 1991г.
 рез.12.
24. Тодорова, И.,А.Дурмишев, Е.ИЛИЕВ.Личностни и социални
 ресурси за справяне със стреса при болни с алопеция ареата и
 псориазис.- І- ва нац.конфер.по психосомат. медицина. Варна,
 1992г. рез.48.
25. ИЛИЕВ, Е., Т.Ячев. Стандартизиране на акупунктурната номен-
 клатура в НР България.- І-ви нац.конгр.по акупунктура с межд.
 участие. Албена,1988г. с.35-38.
26. ИЛИЕВ, Е. Състояние и перспективи на акупунктурата в НРБ.-
 І-ви нац.конгр.по акупунктура с межд.участие.Албена,1988г.с.39.
27. Ценов, Д.,И.Пенев,Е.ИЛИЕВ. мокса на акупунктурна точка пико-
 чен мехур 67 при седалищно прилежание на плода.- І-ви нац.
 конгр.по акупунктура с межд.участие. Албена 1988.с.149.
28. Стоянов, И.Л.,Е.ИЛИЕВ,П.Петров. Проучване на имунологични 
 показатели в динамиката на болни с алергичен дерматит, лекува-
 ни чрез акупунктура.-І-ви нац.конгр.по акупунктура с межд.уча-
 стие. Албена,1988. с.163.
29. ИЛИЕВ,Е., Н.Берова. Комбинирано лечение на неалергична урти-
 кария с електроакупунктура и мезотерапия с прокаин и витамин
 С.- І-ви нац.конгр.по акупунктура с межд. Участие. Албена,1988. 
 с.163.
30. Златков, Н.Б.,Н.Кирякова, Е.ИЛИЕВ и др. Комплексно лечение 
 на болни с псориазис артропатика.- І-ви конгр.по акупунктура с 
 межд. Участие.Албена,1988. с. 174.
31. ИЛИЕВ,Е.,П.Попиванов. Аурикуларна микроиглотерапия за ле-
 чение на затлъстяването.- І-ви нац.конгр.акупунктура с межд.
 участие. Албена,1988. с.182.
32. ИЛИЕВ,Е. Оценка на учението „недостатъчност” – SU -излишък –
 SHI” при лечението с акупунктура на алопеция ареата.-І-ви нац.
 конгр.по акупунктура с межд.участие.Албена,1988. с .188.
 ILIEV,E., P.Popivanov, L.Tsekova. Acupuncture research tendencies
in Bulgaria.- 8-World Congr.of Acupuncture. Sofia, 1983.
 Popivanov,P.,E. ILIEV. Acupuncture therapy of some gynaecologi
cal neuroendocrine syndromes.- II-Nation.Symp.of Acupuncture,
 Moxibustion and Acupuncture anaesthesia.- China,1984.summ.
p.61.
 35. ILIEV, E.,P. Popivanov,Z. Tsekova. Trends in acupuncture investiga-
 Tions in Bulgaria.- II-Nat.Symp.on Acupuncture,Moxibustion and
 Acupuncture anaesthesia.- China,1984. sum.18.
36. ILIEV,E. Traitement des differentes formes d’alopecie avec acupunc-
ture.- VI- World Congr.of Acupuncture. Paris,1979.Abstr.p.87.
37. ILIEV, E. Kombinierte Behandlung der postherpalen Erythema exsu-
 dativum multiforme mit schwachintensiven He-Ne-Lasern und Aku
 punktur.- II- Int. Soft Laser Symp. Muenchen,1986.S.17-19.
38. Stojanov,I.,E.ILIEV,T.Martinov. Appication of synchomechanical
 reforcing acupuncture in patients with otorhino-laryngeal headache.- I- Theoret.pract. Int. Seminary of complementary technique. Roma,
 1987. No 10.
 39. Stojanov,I.,E.ILIEV,P.petrova et al. Dynamics of immunological 
 changes in patients with allergic rhinitis and rhinosinuitis after acu-
 punctural treatment. – V. nation.Symp.of Acupuncture with int.
 participation. Bucuresti,1986. sum.174.
 40. ILIEV,E.,I.Todorova, K.Nikolov. The effects of psychological fac- 
 tors on immunological parameters and several microelements and 
 their dynamics under the influence of electroacupuncture.- II-World 
 Congr. of acupuncture. Paris,1990.
 41. ILIEV,E.,S. Georgieva. Behandlung einiger Alopezien mit Aku –
 punktur.- VI-Kongr.der Dermatol.Gesellschaft der DDR. Dresden,
 1978. Zusammenfassung S.94.
 42. ILIEV,E.,S.Georgieva. Treatment of keratoacanthoma with He-Ne-
 soft laser.- 8 World Congr.of Acupuncture.Sofia, 1983.
 43. ILIEV,E. Komplexe Behandlung der Psoriasis arthropatica mittels
 Akupunktur, He-Ne-soft Laserbestrahlung und Thalassotherapie.- 
 XX-Int.Congr.Thalassother. Deutschland,Borkum,1991.
 44. ILIEV,E. Traditional oriental medicine in the treatmen of Acne,- 13-
 Int.Congr.of Oriental medicine.2005.Daegu,Koreа.

 


ИЗОБРЕТЕНИЯ И РАЦИОНАЛИЗАЦИИ.
 
Михайлов,П., Б. Баждеков, Е.Минкова,С.Титева,Е.ИЛИЕВ.
Средство за лечение на алопеция. Авт.свидетелство № 43873/
8.6.1979 ИНРА.
 2. Георгиева, С.,Е.ИЛИЕВ. Средство за лечение на хронични
 неспецифични възпаления на кожата.- Авт.свидетелство
 №37093/21.05.1983.
ИЛИЕВ,Е. , Р. Коцева. Приспособление за измерване на инди-
Видуални цунове. Авт.свидет.№ 81415/12.10.1987. ИНРА
ИЛИЕВ,Е. Нов метод за лечение на рецидивираща еритема
ексудативум мултиформе във връзка с херпес симплекс.- 
Удостоверение № 140/88 г. ТИС при МА.

Любими цитати

Стреми се да правиш повече за хората, от колкото за себе си. Това ще те направи по-щастлив и удовлетворен от живота!

Др. Емил Илиев